Història de la masia

La història del Mas Guitart es perd en el temps com molts dels masos existents arreu de Catalunya. El primer document escrit és del 30 d’agost del 1434, quan la sobirania de la Corona d’Aragó, estava sota el mandat d’Alfons IV, el magnànim. Sembla que la masia era coneguda com Mas Puig de Galliners, on el seu propietari Joan d’Orfany va fer donació de la propietat al Monestir de Sant Feliu de Codines (Barcelona). Més tard fou cedida al Comte de Peralada.

D’aquest, amb poders donats a Joan Andreu Malera, fou restituït un delme a favor de Bernat Guitart, que passaria a ésser el nou propietari, canviant el nom del Mas Puig pel de Mas Guitart. Durant les obres de reforma es van trobar elements arquitectònics que fan pensar en una petita edificació anterior al s.XV que seria l’actual entrada.

Posteriorment, en l’edifici s’hi van fer dues ampliacions, una acabada a l’any 1704, i una altra el 1807. Les últimes reformes per a l’adaptació de part de la masia per a turisme rural, tant a l’interior com l’exterior són del període 2003-2007.

GUITART és popular i arrelat a la comarca. És un nom d’origen germànic inicialment dit “Withard” o “Witart”, que significa “llenya dura o dur com la llenya”.

Can Guitart
17468 Vilademuls – Girona

Tel. +34 972 560 320
Mòb. +34 660 193 541

info@masguitart.com
dolors@masguitart.com